Nie będziemy tutaj przedstawiać listy naszych odbiorców hurtowych...

Chcemy tu zamieszczać Wasze opinie nt. TEOKlin.
Wasze "historie" jak układaliście płytki, stosując TEOKlin. Najlepsze nagrodzimy niespodzianką.

TEOKLIN GirlCzekamy tu także na Wasze spostrzeżenia i uwagi.

Dziękujemy!